Bogudgivelse

International chef i Bibelselskabet: Trosbaseret sjælesorgsmetode kan bruges i Danmark

Tidligere børnesoldat fra Al-Shabaab bladrer i sin lommebibel. Metoden 'Bibelsk sjælesorg' blev udviklet efter 'Den afrikanske Verdenskrig', der sluttede i 2003, men anvendes nu globalt. Foto: Les Kaner

'Bibelsk sjælesorg' er blevet en global succes og er ved at finde sin form i Danmark, skriver Synne Garff. Hun er aktuel med bogen 'Når Gud bøjer sig', der udkommer den 26. oktober

Hvordan får man mod på livet igen, når man har mistet et barn? Er blevet tortureret eller voldtaget? Har oplevet alvorlig sygdom? Eller måske selv har forfærdelige ting på samvittigheden?

I kølvandet på 'Den afrikanske verdenskrig', der sluttede i 2003, udviklede amerikanske psykiatere, psykologer og bibelkyndige i samarbejde med lokale kirkeledere et kompendie, så traumatiserede menigheder kunne få forløst deres traumer.

Komplekse teologiske og psykologiske problemstillinger blev omsat til et enkelt handlingsorienteret koncept. I løbet af 15 år har langt over en million traumatiserede været på kursus i metoden, der er mere end 8300 facilitatorer globalt, og metodens kompendium foreligger i næsten 100 lande.

Forskning viser, at overraskende mange genvinder livsmodet ved hjælp af den trosbaserede metode, som er blevet til bibelsk sjælesorg på dansk.

Traumer er en af de enorme udfordringer, verdens kirker står over for. Hvert syvende menneske er traumatiseret; i mange konfliktområder er næsten alle ramt af voldsomme tab. Begrebet traume henviser til virkningerne på et menneske efter forstyrrende hændelser som krig, folkedrab, menneskehandel, vold eller naturkatastrofer.

Mennesker i krise mister ikke kun relationer og sig selv, de mister også troen, som kan hjælpe dem tilbage til livet.

Metoden i Danmark

Kurset tilpasses det enkelte land og bruges af alle kirkeretninger. Erfaringerne i Danmark viser, at metoden også kan bruges til at hjælpe mennesker i forskellige livskriser her.

Danske præster og omsorgspersoner fortæller, at programmet er et friskt og vedkommende pust i arbejdet med sjælesorg, hvor Bibelen bruges mere aktivt og får selv stille sognebørn til at åbne op for tanker omkring døden, tvivl, lidelse, meningsløshed, sorg, afmagt, bøn, frihed, tilgivelse og forsoning.

Et undervisningsforløb foregår typisk ved 2-3 timers sessioner over fem gange. Gruppen bliver et lidelsesfællesskab, hvor man bærer hinandens byrder, og menighedslivet styrkes.

Den klassiske sorggruppe, der samles for at bearbejde et dødsfald, kan altså nu for alvor udvides. Metoden kan anvendes til flygtninge, asylansøgere, torturofre, forfulgte kristne, trafikofre, anonyme alkoholikere, veteraner, sexkrænkede, prostituerede, fængslede og patienter.

Men metoden kan også anvendes til ganske almindelige menigheder og sognebørn, der kan være plaget af stress, sygdom, mobning, ensomhed, skilsmisse og andre livskriser. Metoden er oplagt i sundhedssektoren, til læger, sygeplejersker og andre behandlere. Nogle præster bruger kompendiet i samtaler på tomandshånd og udvalgte kapitler til konfirmander.

Metoden inddrager flere hundrede bibelsteder til refleksion og samtale. Der er desuden case-historier, psykoedukation omkring sorgens kompleksitet, rollespil, lytteøvelser, sang og bøn - gerne i kirkerummet. Og så skrives der klagesalmer, som for mange bliver et gennembrud i sorgarbejdet og kan åbne for tilgivelse og forsoning.

Kompendiet rummer desuden kapitler om vold i hjemmet, afhængighed og omsorg for omsorgspersonerne, som kan inddrages efter behov.

Ikke en mirakelkur

Bibelsk sjælesorg skaber ikke kun fred i urolige sind, men også mellem mennesker. Ingen traumebehandling kan nogensinde udslette erindringen om det rædselsfulde. Man er mærket for livet af voldsomme tab.

Metoden er ingen mirakelkur og heller ikke opfundet til at behandle psykiatriske lidelser, men det enkelte menneskes fortælling kan i mødet med de bibelske beretninger få et kærligt skub væk fra negative tankemønstre og destruktiv adfærd og være med til at skabe en ny fortælling om overleveren, så man vristes fri af en størknet offerrolle. En lille opstandelsesberetning.

Et menneskes identitet beror i vid udstrækning på den fortælling, som det kan fortælle om sit liv. Fortællingerne om Jesus er en fortolkningsnøgle til verden, der kan give traumatiserede nyt livsmod og erfaring med Gud som en kærlig og livsfornyende magt.

Forandring, fornyelse og en ny begyndelse er reelle muligheder. Tro kan flytte bjerge, siger man. Bibelsk sjælesorg kan flytte mennesker til steder, de ikke vidste fandtes og ikke havde troet mulige.

Når Gud bøjer sig

af Synne Garff
I bogen fører Synne Garff samtaler om tro, fortvivlelse og afmagt med forfulgte kristne, flygtninge, fængslede, aids-syge, børnesoldater, kirkeledere og traumeeksperter rundt om i Mellemøsten og Afrika.
Bogen udkommer den 26. oktober ved Bibelselskabets Forlag.
Sidetal: 168

Læs boguddrag på kristendom.dk