Hyrdebrevet: Bispevalg bragte arbejdsmiljø på bordet – selvom der manglede et

Fire ud af fem bispekandidater havde eget cafébord ved debatten onsdag aften. Den femte måtte stå nede bagved. Det lover godt for arbejdsmiljøet i Roskilde stift

Biskoppernes seneste fællesfoto – det er af denne fine loge, bispekandidaterne i Roskilde aspirerer til at blive medlem. (Hyrdebrevet – enhver lighed med både kirkeligheden og virkeligheden er tilsigtet)

Ved det første debatmøde mellem de fem kandidater til bispestolen i Roskilde manglede der et bord.

Ifølge arrangørerne skyldtes det, at den femte kandidat først meldte sin ankomst dagen før.

"Sådan et cafébord er altså ikke noget, man bare lige skaffer," fortæller arrangørerne fra Fladmast Pastorat nær Næ'æstved.

Bispekandidaten, Jean de France fra Karrefour Sogn, tog dog situationen med ophøjet ro:

"Det betyder ikke noget. Jeg har jo fod under eget alterbord. Og som hverdagsteolog vil jeg gerne sige, at det ene ståsted kan være ligeså godt som det andet."

På spørgsmålet om, hvorfor ingen af de fire andre kandidater protesterede mod deres medkandidats noget perifere placering, svarer de samstemmende:

"Det er da ikke vores bord. Vi var jo optaget af at snakke om et bedre arbejdsmiljø. Så kan man altså ikke tage sig af den slags."

Nyt fra biskopperne:

Vi træffes ikke i denne uge. Vi skriver bønner for Ukraine.

"Præsterne er jo ikke sådan vant til at bede. Så vi må hellere hjælpe dem. Ellers beder de bare på en grim måde. Så vi sender nogle bønner ud," fortæller Ribebiskop Efol Westerled.