Hyrdebrevet Søndag Morgen

Hyrdebrevet: Indre Mission vil indføre klip i dåbsattesten

Straffen for tre klip i dåbsattesten kan være to måneders ”frivilligt” arbejde som dørsælger for Lohses forlag eller bardunstrammer på Indre Missions bibelcamping i Det-er-virkelig-Mørk-holt, foreslår Indre Mission. (Hyrdebrevet – enhver lighed med både kirkeligheden og virkeligheden er tilsigtet) Foto: Kåre Gade

HYRDEBREVET SØNDAG MORGEN: Folkekirken bør indføre et system med klip i dåbsattesten for manglende kirkegang, dans eller upassende tanker, mener Indre Mission

Indre Mission vil nu støve det gamle begreb om kirketugt af. Og indføre klip i dåbsattesten.

Fra kirkens allertidligste tid har man arbejdet med kirketugt: hel eller delvis udelukkelse af medlemmer, der overtrådte kirkens morallove eller fornægtede troen. Nu vil Indre Mission imidlertid modernisere kirketugten. Formand Hans-Ole Vilhelm Bækgaard forklarer:

”Vi foreslår, at folkekirken indfører et system med klip i dåbsattesten. Så kan man få et klip for manglende kirkegang, dans eller upassende tanker.”

Hans-Ole Vilhelm Bækgaard fortæller videre, at straffen for tre klip i dåbsattesten kan være to måneders ”frivilligt” arbejde som dørsælger for Lohses forlag eller bardunstrammer på Indre Missions bibelcamping i Det-er-virkelig-Mørk-holt.

På Hyrdebrevets spørgsmål om, hvem der skal overvåge og uddele klippene svarer Indre Missions formand:

”Vi vil ydmygt stille os til rådighed. Ikke fordi vi vil stille os bedre an. Vi har bare rigtig meget erfaring med at undgå synden.”