Salmesang i gudstjenesten

Tidligere rektor: Koret er en del af menigheden, men med særlige, faglige kompetencer

Ivar Mæland mener at koret og organisten hører til menigheden, men med særlige opgaver og kompetencer. At blande musikerne med den øvrige menighed kan derfor tjene til at understrege dette fælles udgangspunkt, trods de stadig må varetage hver deres opgaver.

Det kan være udmærket at lade koret sidde blandt menigheden og synge, men kun som et midlertidigt, pædagogisk eksperiment. For det er vigtigt at styrke menighedssangen, men også at værne om professionalismen, skriver organist og tidligere rektor for Vestervig Kirkemusikskole

Foranlediget af en klumme af organist Katrine Immerkjær Kristiansen på Kirke.dk vil jeg – med mine 50/50 procents fartstid som organist i henholdsvis Den norske kirke og folkekirken – gerne melde mig med en smule refleksion omkring emnet.

Lad os først gøre os færdige med den mindst vigtige del af indlægget – den, der handler om at mange kor forsvinder ud af kirkerummet under præstens prædiken. Det er en gammel historie. 

Allerede i 1974, da jeg begyndte som organist ved Brøndbyvester kirke, forbød jeg den enlige kirkesanger at gå igennem den halve kirke og ud af døren for at få en smøg blandet med frisk luft. Han valgte så rystet at opsige sin stilling. 

Danmark må ikke ende som i Norge, hvor alle bevillinger til musikalsk medvirken i gudstjenesten ud over organisten er strøget, og hvor koret kun er baseret på frivillighed

Ivar Mæland, organist og tidligere rektor på Vestervig Musikskole

At det stadig sker i et vist omfang, fortæller jo kun, at en for længst ud-dateret tradition, der har bidt sig fast, har en utrolig overlevelsesevne. At der nu kommer en ung organist, der har evne til at tænke ud af boksen, er udelukkende respektabelt og glædeligt.

Dernæst til Katrine Immerkjær Kristiansens eksperiment med at lade koret blande sig med menigheden for at inspirere og styrke salmesangen:

Det skal efter min mening kun være et midlertidigt, pædagogisk tiltag, der kan forklare både menighed og kor, at de principielt befinder sig i samme kategori, men har forskellige opgaver. 

Min påstand er, at både kor og organist udspringer af menigheden, men med særlige opgaver og kompetencer, der tilmed kræver uddannelse. 

Selv om Luther fremhævede menighedens salmesang, kræver det ikke stor musikalsk indsigt at se, at han i praksis havde behov for kompetente kor til at hjælpe med at fremføre den musik, kirken skabte. Specielt i Norge varede det nærmest århundreder, inden menighedens sang slog igennem.

Samtidigt med denne proces blev der i den lutherske kirke skabt ny kirkemusik, der kulminerede med J. S. Bach og gjorde koret til en særdeles ønskelig medspiller, ikke kun til at være forsangere på salmerne. 

Derfor er det meget vigtigt at være fremsynet og finde den rigtige balance, så vi ikke i Danmark ender som i Norge, hvor alle bevillinger til musikalsk medvirken i gudstjenesten ud over organisten er strøget, og hvor koret kun er baseret på frivillighed. 

Nu, da jeg er inde i min overtid som organist, sker det i en lille ø-kommune ude i havet nord for Bergen. Her har en overvejende del af menigheden enten sunget i kor eller spillet i brass-band. Når menigheden har en nodesalmebog i hænderne, giver en ultrakort salmeøvelse inden gudstjenesten derfor en slående virkning. 

I folkekirken, med det nye salmebogstillæg, ville noget tilsvarende have en god effekt. Hvad med et nodekursus for menigheden?

Til sidst en bemærkning om præstens rolle:

Når man som udlænding kommer til Danmark, fænges man af den gode salmesang og de gode salmebearbejdelser, ikke mindst for orgel, hvorimod liturgiens udførelse ikke rigtigt spejler den himmel, som nogle af os andre mener den burde. 

Her vil jeg ikke mindst give udfordringen videre til præsterne, der burde være en syngende medspiller til kirkens kor.

Ivar Mæland er organist i Fedje Kirke, i Norge. Han er tidligere rektor på Vestervig Kirkemusikskole. 

 

Organist: Mit kor skal ned fra pulpituret og synge sammen med menigheden
Salmesang i gudstjenesten

Organist: Mit kor skal ned fra pulpituret og synge sammen med menigheden

 

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail