Gravidsamtaler

Sognepræst: Med gravidsamtaler er folkekirken med, hvor livet er på spil

Sognepræst Helene Ferslev (til venstre) og to vordende mødre i en gravidsamtale. Foto: Thomas Heie Nielsen

Når et barn bliver til, så bliver en far og en mor også til. Det er essentielt med omsorg, ro og rum til eftertænksomhed, skriver sognepræst Helene Ferslev. Derfor har man i Sydhavn Sogn udviklet gravidsamtaler i samarbejde med en forsker i småbørnspsykologi og familiedannelse.

Graviditeten er en af de helt store overgange i livet, og det sætter naturligt gang i en masse tanker, refleksioner og bekymringer hos de kommende forældre.

I tilknytningsforskningen ved man, at mor såvel som far er i gang med en refleksionsproces hvor fortid, nutid og fremtid tages op til revision i lyset af den nye, spirende identitet som forælder. Man ved også, at en positiv tilknytning mellem mor og barn kan grundlægges allerede under graviditeten – og at den tilknytning vil påvirke barnet livet igennem.

Når et barn bliver til, har vi en tendens til at glemme, at der sammen med barnet også skal forløses en mor og en far. Det er hele livet, der er på spil, og som kommende mor og far kan man føle sig både sårbar og stærk. I denne fase er det helt essentielt med omsorg, ro og rum til eftertænksomhed. Et rum hvor de kommende forældre selv får lov til at sætte ord på deres forventninger til det nye liv som forældre.

Gravidsamtaler i Sydhavn sogn

Kirkerummet i Frederiksholm kirke i Københavns Sydhavn har siden 2014 dannet rammerne om et tilbud til gravide om et samtaleforløb i mindre grupper med en præst som facilitator. Indtil nu har der været omkring 100 deltagere til gravidsamtalerne i Sydhavn Sogn fordelt på 21 grupper og enkelte individuelle forløb.

Gravidsamtalerne er blevet til i et samarbejde med forskningschef Henrik Norholt, phd., som forsker i småbørnspsykologi og familiedannelse. Grundlaget for samtalerne er den sjælesorgspraksis, som kirken allerede forestår, og baggrunden for projektet er den omfattende internationale forskning inden for tilknytning, som peger på at samtale med en empatisk, ikke-dømmende og ikke-kontrollerende person kan forebygge depression og hjælpe mødrene til at få en mere positiv holdning til sig selv og deres liv.  

Gravidsamtalerne foregår i kirkerummet og varer to timer. De indledes i koret med en kort andagt med bøn, lystænding i lysgloben, stilhed og sang. Herefter går deltagerne og præsten op til alteret og sætter sig i sækkestole inden for knæfaldet. Så er der en kort afspænding og samtalen går i gang.

Forløbet består af seks samtaler inden og minimum en samtale efter fødslen. Der er et overordnet tema for hver samtale, som er: Graviditeten, barnet i maven, dig som mor, familiedannelse, fødslen, livet med det lille barn.

Det er frie samtaler, hvor deltagerne kan spørge ind til hinandens refleksioner, og formålet med samtalerne er at give den gravide rum til at forberede sig mentalt på at blive mor og knytte et bånd til barnet allerede, mens det er i maven.

Kirkerummet som refleksionsrum

Kirkerummet er en berigende ramme for gravidsamtalerne. Det er et rum med højt til loftet i mere end én forstand. Her er plads til livets store spørgsmål, og dem tumler gravide om nogen med i denne fase, hvor livet og kærligheden føles større og mere kompliceret end normalt.

Kirkerummet er også et næstekærligt rum, hvor man kan stå frem som det menneske, man er uden at skulle præstere og være perfekt. Et rum hvor følelserne kan få frit spil, og der kan blive sat ord på dem. Og så vækker kirkerummet religiøse og eksistentielle tanker hos deltagerne og åbner op for snak om dåb, tro, håb, barmhjertighed, nåde, tilgivelse, evighed og naturligvis kærlighed.

Det kristne sprog som ramme

Det er modsætningsfyldt at være gravid, man oplever glæde og sorg, smerte og lykke, liv og død. Her er det kristne sprog en god ramme for de tanker og følelser, som den gravide har. Her er der plads til alle modsætningerne og med sjælesorgen bliver man mødt som det menneske, man er, der hvor man er i livet.

Flere gravide har oplevet at miste et barn under graviditeten. Nogle gange kort inde i graviditeten, andre gange helt i slutningen af graviditeten. Det er en stor trøst at få at vide, at selvom barnet ikke er blevet født til et liv, så er det anerkendt som et menneske fra før det bliver til og efter døden.

Gravidsamtaler for kommende fædre

De kommende fædre oplever i høj grad at blive overset under graviditeten. De er hele tiden på sidelinjen, og der findes ikke givne rum, hvor de kan ytre deres tanker og reflektere over faderskabet.

I Sydhavn Sogn er det planen at videreudvikle gravidsamtalerne med et tilbud til kommende fædre.

Der vil i starten af 2019 blive afholdt pilotgrupper for fædre i Frederiksholm Kirke med udgangspunkt i drejebogen for gravidsamtaler. Herefter er det håbet, at gravidsamtaler for fædre også vil sprede sig til andre kirker, ligesom gravidsamtalerne for mødre er i fuld gang med.

Gravidsamtaler

Henrik Norholt og Helene Ferslev har udviklet en drejebog for projektet, så det er nemt for andre kirker at starte gravidsamtalerne op. Den kan læses her.

Helene Ferslev

Sognepræst i Sydhavn Sogn ved Frederiksholm Kirke siden 2012. Før det var hun marketingkonsulent hos DSB Kommunikation og marketing. Cand. theol. fra Københavns Universitet i 2005. Var i 2014 med til at indvie en klatrevæg på kirkens tårn, og var en af de første i landet, der begyndte at holde gravidsamtaler i kirken.
Født i 1973, gift og har to børn.