Konfirmandundervisning

Konfirmandunderviser: Når livet er hårdt, er det godt at kunne sit fadervor

Når konfirmanderne provokeres over radikaliteten i Jesu lære om næste- og fjendekærlighed, eller når det går på for dem, hvor absurd og fantastisk det er, at Gud selv døde for dem – det gør mig høj, siger Samuel Skadkær-Munch. Foto: Josefine Mikuta Poulsen

"Jeg mener, det er vigtigt for konfirmanderne at lære, hvordan man kan tro. Tro er ikke viden, men begynder måske som et håb og kan siden vokse til tillid og måske endda vished," siger stud.theol. konfirmandunderviser Samuel Skadkær-Munch

Hvordan ser dit undervisningsforløb ud?

"Jeg har ladet mig inspirere af en række forskellige materialer, der henvender sig til unge – blandt andet Ungdomsalfa, som er et undervisningsmateriale om elementærkristendom og YFC’s Rock Solid, der har forskellige lege og aktiviteter, der kan variere undervisningen." 

"Jeg mener, det er vigtigt for konfirmanderne at lære, hvordan man kan tro. Tro er ikke viden, men begynder måske som et håb og kan siden vokse til tillid og måske endda vished. Derfor er det også vigtigt for mig at undervise om tro og viden, fordi der på dette punkt er så mange fordomme om den kristne tro, som i de fleste tilfælde ikke passer. Derfor læser jeg altid skabelsesberetningerne med mine konfirmander og underviser dem i, hvilket grundlæggende menneskesyn, der findes dér: at vi er skabt og elsket fra første færd."

Hvad er det vigtigste at komme igennem med?

"Jeg synes, at det vigtigste en konfirmand kan lære, er at bede. Fadervor lærer jeg dem at bede frem for blot at lire det af som remse – blandt andet ved at introducere en åndedrætsøvelse, så de kan samle sig og komme til sig selv, hvilket ofte er nødvendigt, når man underviser om eftermiddagen."

"Derudover skal de vide, hvad basal kristendom går ud på og blive fortrolige med højmessen, hvilket er en noget større opgave at skulle klare. Men jeg mener, at man er kommet langt, hvis man får introduceret dem til et helligt rum, hvor de kan falde til ro og finde sig selv i Guds kærlighed."

Er der noget dine konfirmander absolut skal kunne efter forløbet?

"Har de lært trosbekendelsen, fadervor og at være til stede i bønnen, da er de i min mening klædt godt på til livets udfordringer. Og så synes jeg, at det er vigtigt, at de får et godt indtryk af kirken, så de ved, at de altid kan komme tilbage."

"Jeg forsøger at arbejde meget med bøn, for når livet er hårdt er det godt at kunne sit fadervor. Når man står midt i det og måske har det svært, er det nemlig ikke sikkert, at man selv formår at formulere en bøn."

Har du en særlig succes- og rædselshistorie fra forløbene?

"Når konfirmanderne provokeres over radikaliteten i Jesu lære om næste- og fjendekærlighed, eller når det går op for dem, hvor absurd og fantastisk det er, at Gud selv døde for dem – det gør mig høj. Altså når evangeliet berører deres liv og anfægter dem eller giver dem noget at tænke over."

Læs også: 

Sognepræst: Jeg screener dem på paratviden under konfirmationsgudstjenesten
Konfirmandundervisning

Sognepræst: Jeg screener dem på paratviden under konfirmationsgudstjenesten

Sognepræst: Konfirmationen er ikke en afslutning, men en begyndelse
Konfirmandundervisning

Sognepræst: Konfirmationen er ikke en afslutning, men en begyndelse

Sognepræst: Det er et godt tegn, at konfirmanderne råber ”Hej Ole” og ikke bare kigger væk
Konfirmandundervisning

Sognepræst: Det er et godt tegn, at konfirmanderne råber ”Hej Ole” og ikke bare kigger væk

Frimenighedspræst: Jeg ønsker, at konfirmanderne får fornemmelse for kristendommens livsforandrende karakter
Konfirmandundervisning

Frimenighedspræst: Jeg ønsker, at konfirmanderne får fornemmelse for kristendommens livsforandrende karakter

Anordningen om børnekonfirmandundervisning og konfirmation:


§ 7. Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der

1) er døbt med den kristne dåb,

2) har modtaget forberedelse til konfirmation i henhold til bestemmelserne i dette kapitel, og

3) er fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste.

Stk. 2. Det påhviler præsten at påse, at de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte vilkår for konfirmation er opfyldte.

§ 8. Konfirmationsforberedelsens mål skal nås ved at bygge bro mellem konfirmandernes livsverden og evangeliet og at indøve dem i gudstjenestelig praksis.

§ 9. Præsten har ansvaret for tilrettelæggelsen og varetagelsen af konfirmationsforberedelsen, som normalt forudsætter, at konfirmanden har modtaget kristendomsundervisning i folkeskolen eller andetsteds.

Interviewserie: Erfarne konfirmandundervisere fortæller

Konfirmationsanordningen stiller få og brede krav til konfirmandforberedelsen, og det efterlader undervisere med frihed og ansvar til selv at definere, hvad konfirmanderne skal undervises i.

Følg med i denne uge, når tre sognepræster, en frimenighedspræst og en stud.theol. deler deres erfaringer.

Følg med i serien