Familierådgivning

Indre Mission: Kirker bør vejlede nybagte forældre

De første år som småbørnsforældre kan være en hård prøve for ægteskabet. Flest forældre flytter fra hinanden, når børnene er mellem et og to år gamle. Her bør kirkerne træde til og tage ansvar, mener Gitte Rasmussen. Foto: Kåre Gade / Helsingør Stift

En familieforøgelse kan være hårdt for et parforhold. Det bekræfter tal fra Danmarks statistik, der viser, at der er flest par bliver skilt, mens børnene er under to år. Landsleder for Indre Missions Familiearbejde Gitte Rasmussen opfordrer i denne klumme kirkerne til at bruge deres store kontaktflade til at vejlede nybagte forældre

Antallet af skilsmisser i Danmark er fortsat meget højt. Uanset om der er tale om en hård skilsmisse, en nødvendig skilsmisse eller en lykkelig skilsmisse, så kan vi ikke komme uden om, at de børn hvis forældre bliver skilt, kommer i klemme i større eller mindre grad.

Hvis vi kan være med til at hjælpe par i krise, så de ikke ender med at vælge skilsmissen, vil det altså ikke kun hjælpe parret men i høj grad også de børn, der er i familien.

Ifølge Danmarks statistik flytter flest forældre fra hinanden, når børnene er mellem et og to år og næst-flest flytter fra hinanden, når børnene er under et år.

Det kræver en indsats at få et parforhold til at trives, uanset hvor i livet vi befinder os, men tallene fra Danmarks statistik tyder på, at nogle perioder eller livssituationer er særligt kritiske, og at perioden efter en familieforøgelse er en af disse.

Det, som skulle være så godt og give ekstra energi og glæde i parforholdet, ender måske med at være en trussel for parforholdet.

Regeringen vil indføre en refleksionsperiode for forældre, der søger skilsmisse. I refleksionsperioden tilbydes der en rådgivnings- og afklaringssamtale for at give forældrene viden om, hvordan de bedst kan støtte deres barn eller børn i forbindelse med skilsmissen.

I Indre Missions Familiearbejde ønsker vi at give par i forskellige livssituationer en målrettet rådgivning, for at forebygge kriser og skilsmisse.

Vi tilbyder derfor kommende eller nybagte forældre til en kursusdag, som vi kalder Par-3, allerede inden eller umiddelbart efter barnet er født.

Det at få et barn er noget af det mest gennemgribende, vi kan opleve, både på godt og ondt. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at det i så høj grad påvirker vores parforhold.

Vi vil derfor gerne opfordre kirkerne til at overveje, om de har et medansvar for, at nybagte forældre får en god vejledning til deres parforhold.

På den baggrund synes vi, at det giver rigtig god mening at udbyde Par-3 kursus til par, der venter eller lige har fået deres første barn. En kursusdag med fokus på at få de svære følelser frem i lyset og med henblik på at bevare et godt og stærkt parforhold, også efter man er blevet forældre. Vi vil gerne hjælpe de kommende eller nybagte forældre til at sætte ord på deres følelser og det, der udfordrer dem.

Vi vil rigtig gerne gøre det tydeligt for dem, at deres følelser er helt naturlige, og at det for det første ikke er noget at skamme sig eller være flov over, og at det for det andet er noget, de kan arbejde med og komme godt på den anden side af.

Kirken skal hjælpe nybagte forældre

At italesætte udfordringerne kan være med til, at de ikke får lov at vokse sig store og uoverkommelige, men i stedet giver nye vinkler på parforholdet.

Selvom stadig færre børn bliver døbt, har kirken fortsat kontakt til rigtig mange nybagte forældre. Dermed har kirken også muligheden for at være med til at italesætte, at det er helt i orden og ganske naturligt, når man oplever at parforholdet bliver udfordret af det nye familiemedlem.

Vi vil derfor gerne opfordre kirkerne til at overveje, om de har et medansvar for, at nybagte forældre får en god vejledning til deres parforhold. Det kunne for eksempel være ved at gøre opmærksom på Par-3 kurset og opfordre dem til at arbejde med de ting i deres parforhold, der bliver udfordret af familieforøgelsen.

Par-3

Par-3 er et kursus for par der venter deres første barn eller lige har fået det. Kurset udbydes af Indre Missions Familiearbejde.

På kurset arbejdes der med følgende emner gennem oplæg og samtale:

  • Værdier og prioriteringer
  • Identitet og kønsroller
  • Kommunikation
  • Sex og seksualitet
  • Hvad er godt at snakke om inden barnet kommer

Se mere her