Ateistkampagne

Gudløs Ungdom filmer konfirmander ved københavnske kirker

Den ateistiske ungdomsorganisation Gudløs Ungdom dukkede uanmeldt op ved to konfirmationer og filmede konfirmander. Sognepræst Mette Kathrine Grosbøll mener, det er respektløst Foto: Kåre Gade (arkivfoto)

Gudløs Ungdom, en forening der kæmper for at færre unge skal konfirmeres, turnerer for tiden rundt til københavnske kirker og filmer konfirmander. Et overgreb, siger sognepræst. Gudløs Ungdom tager kritikken til efterretning, men vil fortsætte

Både i Sionskirken og i Holmens Kirke i København har konfirmander og præster for nylig oplevet, at de umiddelbart efter konfirmationen er blevet mødt af unge fra den ateistiske forening Gudløs Ungdom, der har interviewet og filmet dem. Optagelser fra Holmens Kirke er lagt på foreningens facebookside. 

En af de præster, der har oplevet optrinnet på nærmeste hold, er Mette Kathrine Grosbøll, sognepræst i Sionskirke.

Både hun og flere af hendes konfirmander blev interviewet af Gudløs Ungdom. Det var ifølge Mette Kathrine Grosbøll ”respektløst” i en situation, hvor både hun og konfirmanderne var letpåvirkelige.

”De påstod, at det drejede sig om at give unge et kvalificeret grundlag at vælge ud fra i forhold til konfirmation. Men de spurgte for eksempel om, hvordan man sikrer sig, at de unge tror på trosbekendelsen eller sikrer sig imod, at unge kun bliver konfirmeret på grund af traditionen. Det er jo en hel forkert præmis at spørge ud fra.”

Spørgsmålene viser, mener Mette Kathrine Grosbøll, at de unge fra Gudløs Ungdom havde en hel anden hensigt med deres aktion, nemlig at samle materiale til en kampagne, der skal få færre unge til at vælge en konfirmation. Ligesom det bygger på en fordomsfuld forståelse af kristendom.   

Mette Kathrine Grosbøll mener, at det er et problem, at foreningen henvender sig til de unge mennesker i sådan en situation.

”Jeg tror ikke, konfirmanderne var klar over i hvilken sammenhæng, interviewene skulle bruges.”

Mette Kathrine Grosbøll trak efterfølgende sit udsagn om at deltage i filmen tilbage, ligesom hun skrev rundt til konfirmandforældrene for at fortælle om situationen.

Handling på kanten af loven

Men er det overhovedet lovligt, sådan at dukke uanmeldt op ved en konfirmation og filme?

Vibeke Borberg, som forsker i blandt andet persondataret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, siger, at det ikke umiddelbart er muligt at sige, om Gudløs Ungdom overtræder loven, når de filmer konfirmanderne uden deres forældres samtykke.

”Børn og unge har også ytringsfrihed. Derfor kræver det en nærmere analyse af omstændighederne og formålet, før man kan sige, om Gudløs Ungdom burde have indhentet forældrenes samtykke: Hvor modne er de unge, hvad skal optagelserne bruges til, bliver de medvirkende informeret det, og kan de overskue konsekvenserne af det?” siger Vibeke Borberg. 

Vil gøre det igen

Hos Gudløs Ungdom erkender man, at metoden kan forbedres, fortæller Claes Theilgaard, der er en af grundlæggerne af den nye forening.

”Det er ikke vores hensigt at være ubehagelige, og vi har da lært af episoden. Derfor vil vi fremover nok også bestræbe os på høre kirkerne inden. Men vi er en meget ny forening, så der er mange ting, vi skal lære.”

Claes Theilgaard siger, at foreningen arbejder for, at færre bliver konfirmeret. Det skal dog ske igennem oplysning.

”Vi spørger blot ind til deres bevæggrunde. For eksempel er der mange, der svarer, at de bliver konfirmeret af tradition, og det er altså ikke et godt argument. På den måde er der mange, der udvander kristendommen ved ikke at tro op på det, de lige har sagt ja til, blandt andet en tro på et liv efter døden.”

Ifølge Claes Theilgaard er det ikke udelukket, at Gudløs Ungdom, der opfatter sig selv som en ungdomsafdeling af Ateistisk Selskab, vil dukke op på lignende måde hos andre tros- og livssynssammenslutninger. 

Ligesom det heller ikke er sidste gang, at konfirmander og præster vil møde foreningen ved kirkens udgang umiddelbart efter en konfirmation.

”Vi har indtil videre kun været ude to gange, men vi vil bestemt forsøge at komme ud til flere kirker.” 

Gudløs Ungdom

Gudløs Ungdom er en tværpolitisk ungdomsforening, der arbejder for et sekulært, ikke-religiøst Danmark, og hvor religion og stat er adskilt.

En film fra Holmens Kirke kan ses på foreningens facebookside