Anmeldelse

Frimodigt og enkelt andagtsmateriale til mennesker med særlige behov

"Hverdagdryp" er at andagtsmateriale i løsarksform, som kombinerer fortælling, bibeltekster, bøn og billeder. Foto: Kristelig Handicapforening

Det er befriende at læse et undervisningsmateriale, som ikke ønsker at være teologisk originalt eller nyskabende, men som blot kærligt og enkelt vil fortælle om kristendommen, om Helligånden, Jesus og Gud fader, skriver Steen Skovsgaard i sin anmeldelse af et nyt andagtsmateriale til mennesker med særlige behov.

Sognepræst Mogens G. Jensen har udgivet et undervisningsmateriale. Selv skriver han om materialet, at det primært er udarbejdet til brug på Kristelig Handicap Forenings boenheder. 

”Men jeg mener, det med lige så god ret ville kunne bruges til institutionsgudstjenester på enheder med udviklingsforstyrrede mennesker med særlige behov. Ligeledes mener jeg også, det vil kunne bruges som en kort skabelon for undervisning af børn og unge med særlige behov”. 

Materialet er et løsblads system bestående af 46 ark i 250 gram papir, som er samlet i et smukt chartek i grafitgrå. 

Gennem 46 andagter føres vi igennem kirkeåret og får tillige gennemgået klassiske emner som skabelse, tilgivelse, dåb, nadver, Helligånd og andet.

Andagterne er bygget op over den samme enkle skabelon: En fritekst, hvor forfatteren fra forskellige vinkler og ofte i direkte tale til læseren fortæller en lille beretning til belysning af temaet. Dernæst en kort tekstlæsning, et spørgsmål til overvejelse og endelig en lille bøn, som slutter med Fadervor samt salmen: Må din vej gå dig i møde. Hver andagt illustreres med et foto af fin kvalitet.

Teologisk er der tale om et klassisk materiale. Her tales frimodigt om, at Jesus på korset betaler, hvad vi skylder. Det hedder for eksempel under overskriften "Frankeret svarkuvert": 

Da Gud sendte sin søn Jesus ned til vores jord, var det for, at han skulle betale de omkostninger, der er forbundet med, at vi kan få fællesskab med Gud. 

Alt det vi gør forkert, vore synder, skiller os fra Gud. Og det må ryddes af vejen, før vi kan få fælles­skab med ham igen. Det gjorde Jesus, da han døde på korset, og da han opstod fra graven igen. 

Gud sender os nu et brev, hvorpå der står: Mod­tager – altså Gud selv – betaler det, som det koster at sende brevet væk. I det brev må vi lægge alle de forkerte ting, som gør os kede af det, og som også gør Gud ked af det.


Om Gud, som altid har dig i sit synsfelt, hedder det:

Gud kender os helt - helt til bunds. Og det kan vi være glade for - akkurat som den 8-årige pige, vi nu skal høre om. 

Sammen med sin familie var hun flyttet til et nyt område og en ny skole, som hun skulle starte i. Alle som har prøvet det, ved hvordan det kan være – ret så skræmmende. 

Pigen var selvfølgelig bekymret for, hvordan den første skoledag skulle gå. Men heldigvis lå familiens lejlighed på 4. etage i en boligblok lige ved siden af skolen. Derfor kunne pigens mor stå ved stuevinduet og kigge ned i skolegården. 

Pigen kunne ikke se sin mor, men moren kunne se pigen hele tiden. Det gav pigen den tryghed, hun havde brug for, så hun turde gå ud i skolegården til sine nye kammerater. 

Den samme tryghed ønsker Gud at give os. Vi kan ikke se ham, men han kan se os fra sin himmel. Derfor tør vi vove os ud i verden. Gud, vores far, hol­der jo øje med os.


Her er vi langt fra Trilles sang om øjet i det høje, som det frygtelige og skræmmende for barnet. I stedet er vi kommet tilbage til den klassiske forståelse, hvor det jo er en trøst, at Gud holder øje med os.

For en præst og teolog vil der nok være en del løftede øjebryn og rømmen. Men det er i grunden befriende at læse et undervisningsmateriale, som ikke ønsker at være teologisk originalt eller nyskabende, men som blot kærligt og enkelt vil fortælle om kristendommen, om Helligånden, Jesus og Gud fader. Vel at mærke i den rækkefølge.

Materialet er skrevet til såkaldte ”mennesker med særlige behov.” De vil ofte have brug for at høre klare, enkle og ukontroversielle beretninger – gerne illustreret med fotos, som de kan forstå og dvæle ved.

Til dem er dette materiale et fint bud.

"Hverdagsdryp" - billedandagter

46 andagter skrevet af tidligere sognepræst, Mogens Gottfred Jensen. Hver enkelt andagt består af en kort tekst sat ind i en genkendelig liturgisk sammenhæng, et bibelvers, en bøn, samt et spørgsmål til eftertanke. Andagterne er trykt på tykke A4-løsark med et stort billede på bagsiden, som relaterer til andagten.

Forlag: Kristelig Handicapforening

Pris: Prisen er 300 pr. sæt + 45 kroner i fragtomkostninger.

Læs mere.