Fra på onsdag må der synges i kirken: Stor tilfredshed med lempelser for gudstjenester

Fællessangen vender tilbage, tidsbegrænsningen ophører, og der bliver plads til væsentligt flere deltagere i kirkerne. Lempelser i coronarestriktionerne modtages med stor glæde både i folkekirken og øvrige trossamfund

Der vil igen blive sunget til søndagsgudstjenesterne den 25. april. En række af de coronarestriktioner, der har lagt kraftige begrænsninger på gudstjenesterne siden den 7. januar, bliver lempet i denne uge. Foto: Kåre Gade

Nu kan det coronaramte gudstjenesteliv vende tilbage til noget, der ligner det normale – i hvert fald den normalitet, der var gældende i efteråret 2020.

På sektorpartnerskabsmøder mandag eftermiddag præsenterede Kirkeministeriet store lempelser af coronarestriktioner fra den 21. april: 

Ingen begrænsning på længden af gudstjenester, mulighed for fællessang og et kraftigt reduceret arealkrav. Desuden kan minikonfirmander og konfirmander igen undervises indendørs.

Biskop: Foråret så sagte kommer

“Foråret så sagte kommer,” lyder reaktionen fra Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, som deltog i folkekirkens sektorpartnerskabsmøde.

Først og fremmest glæder han sig over, at det bliver muligt at synge igen:

“For bevar mig vel, hvor har det været forfærdeligt at undvære det!”

Han er positivt overrasket over, at tidsbegrænsningen bortfalder.

“Og så er det en kæmpestor lettelse, at vi endelig kan se konfirmanderne, og at det efterhånden bliver muligt at mødes igen i blandt andet sorggrupper – det ved jeg har været et frygteligt savn rundt omkring.”

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, er "meget begejstret" over lempelserne:

”Retningslinjerne kommer ikke før onsdag fra Kirkeministeriet. Men vi i sektorpartnerskabet har behov for at fortælle om det allerede i dag. Så man kan komme i gang med den gode dialog lokalt om alle de ting, der skal ske.”

Disse krav og anbefalinger lempes den 21. april

De endelige retningslinjer kommer onsdag fra Kirkeministeriet, når de bagvedliggende bekendtgørelser er kundgjort, men ifølge et dokument, som Kirke.dk har set, lægges der op til følgende ændringer:

  • Anbefalingerne om gudstjenesters varighed og om sang ved indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger bortfalder.
  • Arealkravet lempes fra 7,5 m2 pr. person til 2 m2 pr. person – dog kun 4 m2, hvis deltagerne ikke i det væsentlige sidder ned.
  • Afstandskravet: Anbefalingen ændres 2 meter til mindst 1 meter – dog mindst 2 meter, hvis der synges.
  • Indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år undtages fra forsamlingsforbuddet, så op til 25 deltagere kan samles – det gælder dog ikke aktiviteter med sang.​​​​​​
  • De særlige undtagelser for udendørs begravelser og udendørs gudstjenester bortfalder. I stedet gælder det generelle forsamlingsforbud, som hæves gradvis (Inde: I dag 5 personer, 21. april 10 personer, 6. maj 25 personer, 21. maj 50 personer, 11. juni 100 personer. Ude: I dag 10 personer, 21. april 50 personer, 6. maj 75 personer, 21. maj 100 personer, 11. juni afskaffes). Ansatte tæller ikke med.
  • Anbefalingerne om udluftning præciseres.

Fortsat begrænsninger

Trods lempelserne den 21. april vil der fortsat være begrænsninger på kirkelivet. Udover areal- og afstandskravet skal der for eksempel fortsat bæres mundbind i forbindelse med gudstjenester, og ikke-gudstjenestelige aktiviteter er omfattet af det indendørs forsamlingsloft. Kirkekoncerter og større arrangementer er således ikke mulige. 

De endelige retningslinjer vil blive offentliggjort senest onsdag på Kirkeministeriets hjemmeside.

Fagforeningsformand: Vi er helt trygge

Fra Karin Schmidt Andersen, formand for Dansk Organist og Kantorsamfund lyder det:

"Det er glædeligt, at vi nu er kommet så langt. Det er godt, at menigheden får lov til at synge med."

Hun er ikke bekymret for genåbningen.

"Vi er helt trygge ved situationen, da afstandskravet opretholdes, og da mange efterhånden er blevet vaccineret, ligesom mange er gode til at overholde de generelle anvisninger,” siger hun – og tilføjer, at hun ser frem til, at det indendørs forsamlingsloft hæves, så koraktiviteter igen bliver mulige.

Stor tilfredshed hos frikirkerne

Også udenfor folkekirken modtages dagens nyhed med glæde. Generalsekretær i FrikirkeNet Mikael Wandt Laursen deltog i det sektorpartnerskabsmøde, som ministeriet holdt med frikirkerne, den katolske kirke, Mosaisk Trossamfund og tre muslimske organisationer. Mødet varede kun få minutter.

"Der var stor enighed. Alle var meget, meget tilfredse med den åbning, der er sket," siger Mikael Wandt Laursen.

"I frikirkerne glæder vi til at komme igang med de gudstjenester, som for mange af vores kirker de facto har været lukket ned siden jul. Nu ser vi frem til, at også menighedsaktiviteter bliver mulige, efterhånden som det indendørs forsamlingsloft hæves."

Kirkeminister tyvstartede

Løftet om lempelser i anbefalingerne for sang og varigheds af gudstjenester var en del af den politiske aftale, der blev indgået på Christiansborg i sidste uge. Dengang lød der ærgrelse fra kirkeligt hold over, at en lempelse af arealkravet ikke var en del af aftalen, så flere kunne deltage i gudstjenesterne.

Men allerede fredag skrev kirkeminister Joy Mogensen (S) i en kommentartråd på Facebook, at også areal- og aftstandskravet ville blive lempet. Det har vakt kritik af ministeren, at hun brugte Facebook til udmeldingen. 

Kirke.dk har bedt om et interview med ministeren, som ikke er vendt tilbage.

Ros til Kirkeministeriet fra biskop og menighedsrådsforening

Mens frikirkerne åbenlyst har lobbyet blandt politikerne for en genåbning, er folkekirkens taskforce blevet kritiseret for ikke at have presset på for at få folkekirken frem i genåbningskøen, men det er en forfejlet kritik, siger biskop Peter Skov-Jakobsen.

“Kontorchef i Kirkeministeriet Lene Graakjær Lund har gjort et stort arbejde for folkekirkens muligheder og brugt mange kræfter på at banke på hos sundhedsmyndighederne. Der har været en vilje til at nå så langt som muligt indenfor det normale, men også indenfor det forsvarlige.”

Alligevel skrev taskforcen i sidste uge et brev til kirkeminister Joy Mogensen med ønsket om lempelser. Hvorfor gjorde I det?

“For at markere overfor kirkens politiske minister, at der er et stort ønske i folkekirken om at vende tilbage til en vis normalitet. Men taskforcen har hele tiden været den koordinerende instans mellem ministeriet og folkekirken, og der har været stor lydhørhed i embedsværket.”

Frikirkernes organisation har aktivt lobbyet blandt politikerne og fremlagt konkrete forslag til genåbningen. Hvorfor har folkekirkens taskforce ikke gjort noget tilsvarende?

“Folkekirken er så meget en del af det statslige system, at den hele tiden er i kontakt med politikerne i Folketinget og regeringen.”

Også fra Søren Abildgaard lyder der ros til Kirkeministeriet.

”Der er grund til at rose Kirkeministeriet for at have handlet rettidigt med respekt og anerkendelse for folkekirken.”

"Nogle stemmer i debatten har argumenteret for, at folkekirken skulle presse på, at folkekirken burde have været mere frembrusende. Men jeg tror, det her er et udtryk for folkekirkens betydning i samfundet. Derfor er der også blevet arbejdet med at tænke folkekirken med i genåbningen."