Forslag: Læg Bornholm og Sydsjælland under Lolland-Falsters Stift

DEBATINDLÆG: Helsingør Stift har 680.000 folkekirkemedlemmer, Lolland-Falsters Stift kun 82.000. Kirkeminister Joy Mogensen bør ændre den ulige fordeling af biskoppernes arbejdsbyrde ved at ændre de østdanske stiftsgrænser, skriver Tom Ebbe Jakobsen, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd

Det bornholmske Svaneke Sogn hører i dag under Københavns Stift, men man kunne med fordel lægge Bornholm ind under Lolland-Falsters Stift. Det mener Tom Ebbe Jakobsen, som ønsker en ændring af grænserne mellem de fire stifter i Østdanmark. Foto: Kåre Gade

I forbindelse med bispevalget på Lolland-Falster tilbage i 2017 slog jeg i Kristeligt Dagblad til lyd for en omfordeling af stifterne øst for Storebælt, det vil sige provstierne i Helsingør, København, Roskilde og Lolland-Falster Stift.  

Dengang – altså i marts 2017 – foreslog jeg, at man på sigt og inden det nuværende bispevalg i Helsingør Stift og kommende bispevalg i Roskilde Stift burde overveje grænserne mellem de fire stifter øst for Storebælt. Det skulle ske med henblik på ikke mindst at flytte et antal folkekirkemedlemmer fra det befolkningsrige Helsingør Stift til henholdsvis København og Roskilde Stift og samtidig sikre en vis størrelse af Lolland-Falster stift.

Denne problematik er nu i forbindelse med bispevalget i Helsingør stift forståeligt nok oppe at vende igen, senest i et indlæg med overskriften ”Er Helsingør Stift blevet for stort til en enkelt biskop?” af tidligere lektor Hans Raun Iversen i Kirke.dk.

Øst for Storebælt bor der 1.806.000 medlemmer af folkekirken. Af disse bor 470.000 (26 procent) i Københavns Stift, 680.000 (38 procent) i Helsingør Stift, 575.000 (32 procent) i Roskilde Stift og sølle 82.000 (4 procent) i Lolland-Falsters Stift. Dette er en voldsom skævvridning og en meget ulig fordeling af arbejdsbyrde for biskopperne i Østdanmark.   

Et forslag til omfordeling kunne være:

Københavns Stift (470.000 folkekirkemedlemmer) afgiver Bornholm (31.000) og modtager Greve Solrød provsti (57.000), hvorefter der vil være 496.000 folkekirkemedlemmer i Københavns Stift

Helsingør Stift (680.000 folkekirkemedlemmer) afgiver provstierne Ballerup (59.000), Glostrup (58.000) og Høje Taastrup (40.000), hvorefter der vil være 523.000 folkekirkemedlemmer i Helsingør Stift.

Roskilde Stift (574.000 folkekirkemedlemmer) afgiver provstierne Tryggevælde (48.000), Næstved (67.000), Stege Vordingborg (36.000) og Greve Solrød (57.000) og overtager provstierne Ballerup (59.000), Glostrup (58.000) og Høje Taastrup (40.000) hvorefter der vil være 523.000 folkekirkemedlemmer i Roskilde Stift.

Lolland-Falsters Stift (82.000 folkekirkemedlemmer) overtager provstierne Bornholm (31.000), Tryggevælde (48.000), Næstved (67.000) og Stege-Vordingborg (36.000), hvorefter der vil være 264.000 Folkekirkemedlemmer i Lolland-Falsters Stift.

Det er ikke nemt at ændre gode kirkelige strukturer

Jeg er meget bevidst om, at man ikke ”over en nat” ændrer i folkekirkens struktur. Men omvendt er man også nødt til at overveje, om de eksisterende strukturer nu også er de mest hensigtsmæssige. Ændringer af stiftsgrænser vil betyde, at gode samarbejder mellem sogn, provsti og stift ophører. Samtidig skal der skabes nye og gode relationer i de ny sammensatte stifter.

Et rygte vil vide, at hvis ikke Bertel Haarder var blevet skubbet af kirkeministerposten af Mette Bock, så var der blevet foretaget stiftsgrænseændringer mellem Roskilde og Lolland-Falsters Stifter tilbage i 2017. 

Jeg håber,  at kirkeminister Joy Mogensen i god og konstruktiv dialog med de involverede menighedsråd vil starte arbejdet med omlægning af stifterne i Østdanmark og – når stifterne så er omlagt – sikre, at der skabes gode og naturlige relationer i de nye stifter.

Tom Ebbe Jakobsen er formand for Balle Menighedsråd, medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd, medlem af Aarhus Stiftsråd og Kirkeministeriets budgetsamråd.