Engarealer og læbælter skal gøre kirkegård i Haderslev attraktiv for både dyr og mennesker

”Kirkegårdene skal være et sådant sted, hvor man har lyst til at gå en tur. Det vil være ærgerligt, hvis de besøgende står foran et gravsted i to minutter og så har lyst til at gå hjem igen," siger Daniel Gabrielsen, Kirkegårdsleder ved Haderslev Kirkegårde. Foto: Daniel Gabrielsen

Hos Haderslev Kirkegårde vil man mindske miljøbelastningen og øge biodiversiteten. Det skal være godt for naturen og attraktivt for besøgende, siger kirkegårdsleder Daniel Gabrielsen

Organisationen Grøn Kirke udgav for nylig en tjekliste med 50 punkter, der gør det nemmere for kirkegårde at skabe forandringer i en bæredygtig retning.

Det har man på Haderslev Kirkegårde taget til sig. Her har de igangsat et stort arbejde for at imødekomme den grønne omstilling, hvor de i høj grad arbejder med biodiversitet, miljø og genbrug. Samtidig vil de også gøre det mere spændende at besøge kirkegårdene for lokalbefolkningen.

Vil mindske miljøbelastningen

Kirkegårdsleder ved Haderslev Kirkegårde, Daniel Gabrielsen, fortæller, at de på Damager Kirkegård har lavet en helhedsplan, og på Assistens Kirkegård er de ved at starte en op.

”Vi har på Damager plantet over 200 træer og buske gennem de sidste fire år for at binde CO2. Vi har anlagt både engblanding på større arealer efter ”Vild med vilje”-princippet for at øge biodiversiteten og store arealer med græs, der tiltrækker bier. Vi tager også kompost fra Damager Kirkegård og knuser det på Assistens Kirkegård, så vi senere kan bruge det til gødning.”

På Assistens Kirkegård har de anlagt store engarealer, plantet 600 planter i læbælte med en skovrejsningsblanding, der er godt for dyrelivet. De lader også ukrudtblomsterne stå, da det er godt for biodiversiteten.

En god relation til kirkegården

Motivationen bag at gøre kirkegårdene mere grønne, er for kirkegårdslederen også at få flere besøgende og gøre kirkegården mere ’levende’.

”Man kan komme hele sommeren og plukke blomster til gravstederne. Hvis de besøgende plukker flere, end der er, så skal vi have sået mere til næste år. Det giver særligt børn en god oplevelse og relation til kirkegården, og samtidig mindsker vi også blomster, der flyves ind fra udlandet af.”

Ifølge Daniel Gabrielsen, oplever de i Haderslev, at kirkegårdene i højere grad bliver til byparker.

”Kirkegårdene skal være et sådant sted, hvor man har lyst til at gå en tur. Det vil være ærgerligt, hvis de besøgende står foran et gravsted i to minutter og så har lyst til at gå hjem igen. Vi forsøger at omdanne dem, så det er attraktivt at være der.”

Frivilligt arbejde der giver liv

På Damager Kirkegård har de anlagt et stort staudebed i samarbejde med Haveforeningen med en frivillig ’Hakkeklub’, der passer bedet en gang om ugen, og samtidig socialiserer med hinanden.

”De frivillige får meget ros for deres arbejde af dem, der kommer på kirkegården. Bedet står meget flot - det er helt fantastisk at folk kan komme og kigge på det.”

For at blive registeret som grøn kirkegård skal man krydse 26 punkter af ud af de 50 punkter, som organisationen Grøn Kirke har udarbejdet i deres tjekliste. Ved Haderslev Kirkegårde mangler de sammenlagt et enkelt kryds.

 

Grøn Kirke udgiver tjekliste: Bliv registreret som Grøn Kirkegård
For abonnenter på Kirke.dk

Grøn Kirke udgiver tjekliste: Bliv registreret som Grøn Kirkegård

Organisationen Grøn Kirke har udarbejdet en tjekliste for kirkegårde, der vil registreres som Grøn Kirkegård. Mange vil opleve, at de allerede kan tjekke mange af punkterne af, siger projektkoordinator

På Damager Kirkegård har Haderslev Kirkegårde konkret:

  • Plantet over 200 træer og buske gennem de sidste fire år for at binde CO2
  • Anlagt et stort staudebed i samarbejde med Haveforeningen med en frivillig ”Hakkeklub”, der passer bedet en gang om ugen, og samtidig socialiserer med hinanden
  • Anlagt engblanding på større arealer efter ”Vild med vilje”-princippet for at øge biodiversiteten
  • Anlagt store arealer med langt græs, der tiltrækker bier. Samtidig sparer man tid, brændstof og vedligehold
  • Man tager kompost med fra Damager Kirkegård, der bliver knust på Assistens Kirkegård, hvor det formulder i et par år, og så bruger man stakken til gødning hos planter og arealer med græs

 

På Assistens Kirkegård har Haderslev Kirkegårde konkret:

  • Anlagt mange engarealer
  • Plantet 600 plantet i et læbælte med en skovrejsningsblanding, der er godt for dyrelivet
  • Ladet ukrudtsblomsterne stå – det er godt for biodiversiteten