Kompetenceudvikling i folkekirken

Næstformand for Landsforeningen af Menighedsråd: Sæt efteruddannelse og kompetenceudvikling på dagsordenen

Næstformand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Kjær Andersen, mener, det er vigtigt, at menighedsrådene arbejder med kompetenceudvikling af medarbejderne. Et emne hun satte fokus på ved årsmødet via Kompetencehjørnet Foto: Kåre Gade

DEBAT: Når vores ansatte har de rigtige kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, giver det medarbejderne de bedst mulige forudsætninger for at lykkes og trives i deres arbejde, og samtidig giver det os, som arbejdsgivere de bedste muligheder for at være kirke. 

Godt begyndt er halvt fuldendt, jeg husker stadig ordene fra det karrierehæfte, jeg fik i 7. klasse. Der er sket meget siden dengang, og de færreste ved hvilket job, de gerne vil have, når de går i folkeskolen, og der er nok ganske få, om nogen, der drømmer om et job som kirkefunktionær.

Vi har ellers meget at byde på, mange forskellige job, som kræver mangeartede færdigheder, præcis ligesom de fleste andre jobs. 

Jeg kender ikke nogen arbejdspladser, hvor tingene står stille og ikke forandres. Jobannoncer flyder over med ord som omstillingsparat, fleksibel og mod på nye udfordringer. Der kommer ny IT, der kommer nye regler og love, der kommer nye krav fra det politiske niveau i folkekirkelig sammenhæng og ønsker om nye tiltag fra menighedsrådet.  

Vi skal alle lære, så længe vi lever, men vi skal også have de rette vilkår for at kunne lære. Det kræver eksempelvis overskud, tryghed og mod, men vigtigst og ikke mindst, at man får muligheden. 

Styrket arbejdsgiverrolle skal bruges til kompetenceudvikling

I forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger kom det frem, at de folkekirkelige faglige organisationer har et stort ønske om, at menighedsrådene i højere grad har fokus på kompetenceudvikling. 

Desværre er det ikke de direkte arbejdsgivere, nemlig menighedsrådene og deres arbejdsgiverorganisation Landsforeningen af Menighedsråd, der har forhandlingsretten, men derimod Kirkeministeriet og Moderniseringsstyrelsen. 

Jeg arbejder på, at Landsforeningen af Menighedsråd skal have forhandlingsretten, men der kan godt handles, indtil vi når i mål hermed, for meget kan gøres uden forhandlingsret. 

Sæt fokus på det lokalt

Hvor der er en vilje, er der en vej, som et ordsprog siger, og jeg er ikke i tvivl om, at der er vilje i menighedsrådene, fordi det giver god mening, både set med arbejdsgiverbriller og for den enkelte medarbejder.

Manglende kompetencer kan være roden til eksempelvis mistrivsel og stress, det gode arbejdsmiljø, medarbejdernes trivsel, og også den attraktive arbejdsplads er på spil. 

De seneste måneder har jeg læst artikler om, at mange kirketjenere forlader jobbet, at kordegne oplever, at deres job kræver flere og flere forskellige kompetencer, som de ikke er uddannet til.

Samtidig sættes der spørgsmålstegn ved, om menighedsrådene er gode nok til at sikre, at medarbejderne får den obligatoriske uddannelse. Det sidste skal der selvfølgelig styr på, ingen tvivl om det.

Derfor opfordrer Landsforeningen af Menighedsråd i en ny politik menighedsrådene til at arbejde systematisk med kompetenceudvikling. Hvert år i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet, skal vi også skrive om målsætningerne for de kommende års arbejde. Herudover har mange menighedsråd en vision for, hvordan man vil være lokal kirke.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling skal ses i sammenhæng med målsætningerne og visionen, så medarbejderne får mulighed for at udvikle sig og få kompetencer, der gør, at de aktivt kan medvirke til at gøre visioner og målsætningerne til virkelighed. 

Landsforeningen har i samarbejde med de faglige organisationer på folkekirkens område udviklet en guide til gennemførelse af strategisk kompetenceudvikling. Det betyder i al sin enkelhed altså at undersøge mulighederne for at forene det, menighedsrådet drømmer om, med medarbejdernes kompetencer og udviklingsmuligheder.

Det væsentlige er at se sammenhængen mellem kirken og kirkegårdens nuværende og kommende arbejdsopgaver på den ene side og på den anden side de forventninger, det stiller til medarbejders behov og muligheder for kompetenceudvikling. 

Årsmødet satte fokus på kompetenceudvikling

Også på vores årsmøde i weekenden satte vi fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling i Kompetencehjørnet. Her lancerede vi vores anbefaling Sæt Kompetenceudvikling og efteruddannelse på dagsordenen – det er vigtigt for vores medlemmer.

I Kompetencehjørnet havde vi endvidere samlet en række stande med udbydere af relevante uddannelser på det folkekirkelige område, så der var bliver rig mulighed for at få inspiration og viden om hvilke relevante efteruddannelsesmuligheder, der findes. 

Jeg holdt selv til i Kompetencehjørnet for at blive klogere på, hvordan vores medlemmer arbejder med kompetenceudvikling. Også de øvrige medlemmer af vores personaleudvalg stod stå klar til at modtage ønsker om initiativer, som Landsforeningen skal stå i spidsen for og til at høre om gode erfaringer. Det foregik via dialog, men vi udleverede også et lille spørgeskema. 

Landsforeningen har allerede i dag et godt og vigtigt samarbejde med de faglige organisationer om udvikling af uddannelser, udvikling af redskaber samt mulighed for oplysning om uddannelsesmuligheder via Folkekirkens uddannelsesambassadører.

Et arbejde vi selvfølgelig, som arbejdsgiverorganisation, vil fortsætte med at prioritere. Og jeg vil gerne sikre, at menighedsrådene får råd og inspiration til at skabe gode og attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives, og hvor vi også i fremtiden kan både fastholde og rekruttere velkvalificerede medarbejdere. 

Det er nemlig også altafgørende for, at vi kan skabe et godt samspil mellem medarbejderne, menighedsråd og de mange frivillige, der er tilknyttet kirken og derved på bedst mulig måde understøtte den lokale kirkes liv og vækst. 

Jeg vil derfor opfordre alle vores medlemmer, som ikke allerede har gjort det, til at sætte efteruddannelse og kompetenceudvikling på dagsorden, så er man godt i gang, og det er som sagt halvt fuldendt.  

Inge Kjær Andersen er næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd og formand for Menighedsrådet i Hans Egedes Kirke (Aalborg)