Organist: Mit kor skal ned fra pulpituret og synge sammen med menigheden

Syng dagens salmer igennem inden højmessen. Lad kirkesangerne sidde på bænkene blandt menigheden. Og lad være med at gå ud for at drikke kaffe under prædikenen. Organist Katrine Immerkjær Kristiansen vil knytte kor og menighed tætter sammen

Korets plads har traditionelt været oppe ved orgelet, men det er organist Katrine Immerkjær Kristiansen (her ved orglet i Den Danske Kirke i London) parat til at udfordre. I et forsøg på at give menigheden et bedre forhold til salmesangen, flytter hun sangerne ned på kirkebænkene. Foto: Kåre Gade

Søndag efter søndag efter søndag gør jeg mig en masse tanker om musikken til gudstjenesten. Hvor i kirkeåret befinder vi os, hvilken stemning skal jeg prøve at slå an, hvilken motet passer til dagen, skal koret synge overstemmer og så videre?

Jeg er så heldig at være ansat i en kirke, Brøndby Strand Kirke, hvor der hver søndag står fire professionelle kirkesangere. De synger firestemmige motetter, firestemmige salmevers – og firestemmige menighedssvar. Jeg siger det lige igen: Firestemmige menighedssvar!

Flere er kommet op til mig efter gudstjenesten, herunder min egen far, og har sagt, med glæde, men også med en vis frygt: “At være til gudstjeneste her er som at være til koncert."

Det glæder mig på den ene side, for det betyder, at vi har et højt niveau, hvor ånden kan flyve frit. Men betyder det, at vi mister nogle, som måske ikke har lyst til at lytte og kigge på udstillingen ved orglet med den koncerterende klang og de fire professionelle sangere?

Dem der synes, det kan være svært at finde tonerne i det firestemmige “Amen” eller “Gud være lovet for sit glædelige budskab”? Kan man mon komme disse mennesker i møde? Uden at gå på kompromis med det høje niveau og uden, at de forlader kirken med en oplevelse af ikke at passe ind i det fine selskab?

Jeg ved, at det mange steder er sådan, at koret går ud under prædikenen – det gør de også i Brøndby Strand, men det er ukollegialt

Katrine Immerkjær Kristiansen, organist i Brøndby Strand Kirke

Jeg ved, at der flere steder eksperimenteres med at synge dagens salmer igennem umiddelbart inden højmessen – det samler og giver en fornemmelse af at være en del af højmessen, når man kender melodi og tekst.

En anden mulighed, som jeg har besluttet at afprøve i 2019, er, at i stedet for, at de fire sangere har deres faste plads foran orglet – på en forhøjning hævet over menigheden – skal de ned på gulvet. Ikke blot stå foran menigheden, men sidde iblandt menigheden. De fire sangere fordeles på fire forskellige pladser blandt menigheden og støtter på den måde menigheden istedet for at synge henover dem.

Når vi tør nærme os hinanden, kan vi både smile og nikke genkendende og anerkendende. Så virker det ligefrem særligt, at man har siddet ved siden af korsangeren med den dejlige stemme, og pludselig hører man salmen på ny, når en dygtig sanger hjælper til på tætteste hold.

Derudover vil jeg kaffen til livs. Ikke kaffen før eller efter højmessen, men kaffen under højmessen. Kaffen som indtages af koret under prædikenen. Jeg ved, at det mange steder er sådan, at koret går ud under prædikenen – det gør de også i Brøndby Strand, men det er ukollegialt.

Det strider imod den ballon, som vi i fællesskab puster op, og som skal svæve iblandt os under højmessen, hvis fire ansatte undervejs ikke lytter de 10 minutter, prædikenen varer. Præsten går jo heller ikke ud og drikker kaffe under motetten. Det kan selvfølgelig i enkelte tilfælde være nødvendigt at gå ud og løbe motetten igennem under prædikenen, men det må blive undtagelsen, ikke reglen.

Vi er sammen om højmessen – både i de aktive og de passive led. Måske er vi ikke enige i prædikenen, men det er netop dér, vi som mennesker styrkes. Og så er der endnu mere at tale om, når vi sammen drikker kaffe efter højmessen. Jeg er helt overbevist om, at det vil styrke vores samarbejde og den gode arbejdslyst.

Sammen kan vi give sangen bærende vinger, og ånden kan flyve frit, når alle tør trække vejr sammen og lade ordene og tonerne få frit løb!

Så syng da, og syng frit, for i folkekirken skal alle stemmer være velkomne.

Katrine Immerkjær Kristiansen er organist ved Brøndby Strand Kirke og lærer på Sjællands Kirkemusikskole.