Menighedsrådsforening vil styrke samvirket med læg og lærd i folkekirken

Mogens Slot Nielsen er ikke up-to-date med, hvad der sker i Landsforeningen af Menighedsråd, som han beskylder for en tiltagende ”os-mod-dem”-kløft mellem præst og menighedsråd. Tværtimod arbejder bestyrelsen for at styrke det konstruktive samarbejde, skriver Tom Ebbe Jakobsen

Et ord, jeg i den grad har lært at kende i de fem år, jeg har været medlem af bestyrelsen, er ordet ”samvirke” – der udtrykker en klar holdning om et godt samvirke mellem præst og menighedsråd, skriver Tom Ebbe Jakobsen. Foto: Kåre Gade

Den gode Mogens Slot Nielsen responderer på min klumme i Kirke.dk om bispevalget i Roskilde Stift. Desværre tillægger han dels Landsforeningen af Menighedsråd og dels mig synspunkter, som jeg ikke kan genkende.

Lad mig slå helt fast, at jeg på ingen måde ønsker at fratage provsterne deres demokratiske ret til at blande sig i et bispevalg – slet ikke. Men der kommer også en dag efter bispevalget, hvor den nye biskop og provsterne skal virke i et meget tæt samarbejde.

Derfor tænker jeg, at provsterne for deres egen skyld skal holde lav profil i et bispevalg. Jeg er ikke i tvivl om, at de gode provster i Roskilde Stift og den nye biskop nok skal få et godt samarbejde.

For Morgens Slot Nielsen skal det være naturligt, at provster fortsat skal kunne være formænd for provstiudvalgene, ligesom biskopperne skal kunne være formænd for stiftsrådene. Det er jeg så ikke enig i, men også her udtaler jeg mig på egne vegne.

At bruge min klumme til at beskylde Landsforeningen af Menighedsråd for en tiltagende ”os-mod-dem”-kløft mellem præst og menighedsråd viser, at Mogens Slot Nielsen slet ikke er up-to-date med, hvad der sker i landsforeningen.

Et ord, jeg i den grad har lært at kende i de fem år, jeg har været medlem af bestyrelsen, er ordet ”samvirke” – der udtrykker en klar holdning om et godt samvirke mellem præst og menighedsråd.

Jeg oplever i høj grad en bestyrelse, der ønsker at styrke det gode og konstruktive samarbejde mellem læg og præst og på alle niveauer: menighedsråd, provsti og stift.