Bestyrelsesformand: Menighedsfakultetet leverer forskning fra øverste videnskabelige hylde

MF’s uddannelse er både akkrediteret og videnskabelig efter de norske myndigheders krav til en akademisk uddannelse – en standard, som ikke på nogen måde står tilbage for den danske, skriver Sune Skjold Skarsholm, bestyrelsesformand for Menighedsfakultetet

Undervisning på Menighedsfakultetet. Det er korrekt, at MF ikke har en dansk akkreditering. Men al undervisning på MF er akkrediteret via universitetet Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Norge, skriver bestyrelsesformand.
Undervisning på Menighedsfakultetet. Det er korrekt, at MF ikke har en dansk akkreditering. Men al undervisning på MF er akkrediteret via universitetet Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Norge, skriver bestyrelsesformand. Foto: Menighedsfakultetet

På Menighedsfakultetet (MF) i Aarhus deler vi bekymringen over udsigten til alvorlig mangel på præster i folkekirken i de kommende år.

En nylig offentliggjort undersøgelse fra FUV viser, at problemet vil blive særligt mærkbart fra 2027, hvor store årgange af præster går på pension. Desværre forstærkes problematikken af, at historisk få, blot 151 personer, har søgt ind på teologistudiet i år i Aarhus og København.

Tak derfor til Kirke.dk for at sætte fokus på, at mere end en tredjedel af de 76 optagne studerende på Aarhus Universitet i år har tilknytning til MF. Vi tror, at de studerende vil blive til stor glæde og gavn for dansk kirkeliv i årene fremover. 

I år kan de studerende kombinere fag på universitetet med en meritgivende undervisning på MF. 

Kirke.dk har lavet en fin research for at præsentere de komplicerede regler, som ligger bag denne model. Så meget desto mere ærgrer det, at artiklen beklikker MF’s videnskabelighed ved at skrive, at MF ikke er en ”akkrediteret, videnskabelig uddannelsesinstitution i Danmark”.

Det er korrekt, at MF ikke har en dansk akkreditering. Det skyldes alene, at dansk lovgivning ikke tager højde for private akademiske uddannelsesinstitutioner. Men al undervisning på MF er akkrediteret via universitetet Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Norge. 

MF’s uddannelse er altså både akkrediteret og videnskabelig efter de norske uddannelsesmyndigheders krav til en akademisk uddannelse – en standard, som ikke på nogen måde står tilbage for den danske. 

Det indebærer en kvalitetssikring af MF’s studieforløb, undervisning, videnskabelige produktion, studiemiljø, ansættelsespolitikker gennem løbende kontrol og eftersyn fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga), som er et statsligt forvaltningsorgan under Videnskabsministeriet.

At MF kan levere forskning og formidling fra allerøverste videnskabelige hylde burde ikke være Kristeligt Dagblads og Kirke.dk’s læsere ubekendt. To af vores professorer, Kurt Ettrup Larsen og Morten Hørning Jensen, er blandt de mest citerede teologiske eksperter i nævnte medier.