Coronavirus

Biskopper aflyser gudstjenester på grund af corona

Folkekirkens biskopper har aflyst gudstjenesterne. Dermed vil Sct. Jacobi Kirke i Varde og kirker over hele landet stå tomme på søndag. Der arbejdes på alternative løsninger for forkyndelse. Foto: Heiner Lützen Ank

DOKUMENTATION: Folkekirkens biskopper har som en konsekvens af coronasituationen aflyst gudstjenesterne. Men det skal stadig være muligt at gennemføre dåb og begravelser. Desuden arbejdes der på at forkynde via alternative kanaler. Torsdag formiddag sendte biskopperne en fælles skrivelse ud om den aktuelle situation

Onsdag aften bebuder statsminister Mette Fredriksen, at store dele af Danmark vil lukke ned på grund af coronavirus, og torsdag fulgte folkekirken så trop.

Folkekirkens biskopper slog nemlig torsdag (den 12. marts, red.) fast, at gudstjenester i folkekirken vil blive aflyst. 
I en fælles skrivelse fra biskopperne hedder det blandt andet

”Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.”

Men samtidig understregede biskopperne, at det er i en situation som denne, der er brug for forkyndelse.

”Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det.”

”Vi har desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.”

Kirkelige handlinger skal stadig gennemføres

Ifølge biskopperne skal kirkelige handlinger stadig kunne finde sted, dog under ændrede former. 

”Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.” 

Desuden understreger biskopperne, at der både på stifts- og landsplan arbejdes på at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet.

Gudstjenester er aflyst

Højmessen og andre gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det gælder også alle andre former for gudstjenester som plejehjemsgudstjenester, måltidsgudstjenester og meditationsgudstjenester.

Vis tillid og respekt

At Danmark befinder sig i en særlig situation er der ifølge biskopperne ingen tvivl om.
”Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp.  

Kirkeminister bakker op

Udmeldingen fra landets biskopper bakkes op af kirkeminister Joy Mogensen (S). Ifølge en pressemeddelelse fra Kirkeministeriet siger hun således.

"I den nuværende situation vil jeg opfordre alle til at tænke kreativt i forhold til hvordan vi som mennesker kan tænde håb hos hinanden. Ville det for eksempel være en fx mulighed at bruge nettet, de sociale medier, Skype, lokalradioen eller de gode gamle telefonkæder til at nå de danskere, som ikke kan komme i kirken, men har brug for trøst."

"Jeg stoler på, at de enkelte menigheder bedst ved hvad der ville give mening for deres sogn, og takker for forståelsen for, at vi er nødt til at hjælpe hinanden, især vores mest sårbare, ved at holde os fra hinanden."

Pressemeddelelsen fra Kirkeministeriet  slår samtidig fast, at alle ansatte og medarbejdere ved folkekirkens stiftsadministrationer og menighedsråd foreløbig arbejder hjemmefra.

Missing indhold.

Biskoppernes konkrete påbud

Gudstjenester aflyses
Højmessen og alle andre former for gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning.

Dåb kan gennemføres
Dåbshandlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold. Tilbyd først og fremmest dåb på et senere tidspunkt. Hold kun en dåb ad gangen. Tal med familierne om at begrænse deltagerantallet, og der må under ingen omstændigheder må mere end 100 deltage.

Præsten, der har ansvaret for gudstjenestens afholdelse, kan bede en ansat, fx en kirketjener eller en kirkesanger, om at stå ved døren og sikre, at kirkerne ikke fyldes ud over det anbefalede antal kirkegængere. Gør opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning på kirkedøren og fra prædikestolen: Ingen håndtryk, hold afstand, brug håndsprit.
Placer håndsprit ved indgangen. Brug salmeark, så smittespredningen derved kan reduceres.
Begræns behovet for personale mest muligt

Begravelser gennemføres efter forholdene
Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet, maksimum 100 og helst så få som muligt. Overvej, hvor meget personale der skal involveres. Tal med kapellerne om deres forholdsregler.
Tag samme forholdsregler som beskrevet under dåb.
Kirkegårdsbestyrelsen er bemyndiget til generelt at udsætte fristen for jordfæstelse og ligbrænding til 14 dage. Det er dog en forudsætning, at den afdøde person opbevares i et lokale med en rumtemperatur på ikke over fire grader indtil kort tid forud for begravelsen eller ligbrændingen.

Vielser gennemføres ud fra forholdene
Tilbyd at udskyde vielsen 
Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet – max 100 og helst så få som muligt. fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre.
Overvej, hvor meget personale der skal involveres.

Konfirmationsforberedelse aflyses
Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket. Afvent situationen de kommende uger. Forbered jer både på den nuværende situation og på en situation, hvor I er nødt til at udskyde konfirmationen.

Begræns deltagerantallet, så kirken kun er halvt fyldt, maksimum 100 deltagere i alt. Kirkerne bør ikke være mere end halvt fyldt. Del eventuelt konfirmandholdet op i mindre hold
Overvej, hvor meget personale der involveres.
Tag i øvrigt de samme forholdsregler som beskrevet under dåb
Overvej at gennemføre konfirmationsgudstjeneste på den planlagte dato, men med meget få gæster (den nærmeste familie) pr. konfirmand

Sjælesorg og samtaler gennemføres efter forholdene
Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge. 

Tag kontakt til hospice og hospitaler, hvis sjælesorgssamtalen skal finde sted der, for sammen med personalet at afklare, om der er noget, I skal være særligt opmærksomme på
Undgå face to face-samtaler med mennesker, der er i karantæne. Brug i stedet telefonsamtaler eller Skype
Sygehuspræster skal følge sygehusenes retningslinjer 

Møder bør udsættes
Menighedsrådsmøder og provstiudvalgsmøder, herunder orienterende møder og indstillingsmøder, skal i videst muligt omfang udsættes, medmindre der er uopsættelige spørgsmål til behandling på møderne. I givet fald bør mødet afholdes som et skype- eller telefonmøde.
Kirkeministeriet undersøger mulighederne for at udsætte lovbestemte frister om godkendelse af årsregnskab og beslutning om nye fælles menighedsråd, sådan at møder ikke skal afholdes af formelle grunde i løbet af de næste 14 dage.   
Er personalemøder uundgåelige af hensyn til vigtig information og videndeling, skal der holdes god afstand mellem mødedeltagerne. Tilbyd, at man kan deltage på telefon eller Skype, hvis man ønsker det.  

Alle aktiviteter skal aflyses
Alle koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirken, der ikke er kirkelige handlinger.

Kirkens ansatte bør arbejde hjemme
Medarbejderne ansat i sognene bør som udgangspunkt behandles på lige fod med andre offentligt ansatte. Biskoppernes opfordrer menighedsrådene til at indrette kirkernes hverdag med mindst mulig bemanding i kirken og lade kontorpersonalet og lignede arbejde hjemmefra hvis muligt. 

Kirkelivet og coronakrisen

De omfattende tiltag, der skal bremse coronasmitte i Danmark, får også hidtil usete konsekvenser for kirker og kirkelige organisationer. I denne serie dækker Kirke.dk de mange udfordringer, det stiller kirkelivet overfor, samtidig med at vi deler de løsninger og initiativer, som tages i brug lokalt og nationalt.

Læs alle artiklerne i serien