Biskop: Brug isolationen på Bach, Beethoven og Bibelen 2020

Biskop Marianne Christiansen mener, præster med fordel kan bruge noget af hjemmearbejdstiden på musik, litteratur og at strikke

Biskop Marianne Christiansen opfordrer til, hvis der bliver tid til det, at præsterne for eksempel læser Bibelen 2020 fra ende til anden og lytter til Bach og Beethoven. Foto: Kim Haugaard/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Den nye bibeloversættelse

Læs den nye bibeloversættelse fra ende til anden. Både for at lære den at kende og glæde sig over sproget og/eller blive opmærksom på styrker og svagheder i de forskellige oversættelser. Mange af os læser i dagligdagen ellers kun stykkevis og delt. 

Bachs kantater og Beethovens strygekvartetter

De to supplerer hinanden. Bachs kantater fortolker skriftsteder og ord, og Beethovens strygekvartetter er, navnlig de sidste, den mest menneskelige musik, jeg kender. 

Nu, hvor vi ikke kan komme i kirke, kan Bachs 200 kantater være til trøst og opbyggelse. Og nu, hvor mange er ladt alene med deres egne tanker, lindrer Beethovens musik på en måde, som bringer ro i tankerne, fordi de kender uroen. 

For både kantaterne og kvartetterne gælder, at der er nok af dem, og at man kan begynde at lytte fra en ende af. For Bachs vedkommende også til teksten, som i bibelfortolkningen er pietistisk og inderlig, og det kan også være en trøst.

Læs ny skønlitteratur

Læs for eksempel Iben Mondrups ”Tabita,” som bringer tankerne til sansernes fulde fem. Hun beskriver både den grønlandske natur og kroppens natur med et enkelt og kraftfuldt sprog, så det er som at være der selv, både i løb over klipperne og i knivens åbning af sælens indre, og i fødslens bølger af kval og kraft. Jeg har aldrig læst en fødsel så nærværende beskrevet.  

Faglig fordybelse i en coronatid

Kirke.dk har bedt tre eksperter give deres bud på, hvad præster (og andre) kan fordybe sig i, hvis den øgede hjemmearbejdstid giver mulighed for faglig fordybelse.

De tre eksperter er: Biskop Marianne Christiansen, afdelingsleder ved FUV Ulla Morre Bidstrup og præst og litteraturekspert Anders Thyrring Andersen.

Læs klassikerne

Læs for eksempel Thomas Manns ”Josef og hans brødre.” Her er cirka 20 sider i Bibelen 2020 (1. Mosebog kap. 37-50) blevet til tusindvis af sider med fortælleglæde, teologisk indsigt, sproglig humor og skønhed, som ikke kan overgås, det kan jeg i hvert fald ikke forestille mig.

Mann inddrager alverdens fortælletraditioner og overvejelser og tekster, så han vækker fornøjelsen ved tekstfortolkning, samtidig med at fortællingen og dens personer lever fuldt ud. Måske kan man læse den parallelt med den nye bibeloversættelse, og på den måde blive endnu gladere.

Thomas Manns ”Josef og hans brødre.” Her er cirka 20 sider i Bibelen 2020 blevet til tusindvis af sider med fortælleglæde, teologisk indsigt, sproglig humor og skønhed, som ikke kan overgås

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift

Og så bør man selvfølgelig læse Dostojevski, det bør man altid.

Læs kirkehistorie om 100-året for Genforeningen

Historikeren Lars N. Henningsen har skrevet ”Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790’ernes Slesvig.” Titlen dækker over en ganske vist historisk, men på mange måder aktuel, fejde om liturgien og liturgiens betydning, og højst interessante skildringer af præsternes rolle og konflikter som embedsmænd, kulturbærere og teologer. 

Desuden giver bogen et indblik i de kirkelige og folkelige forhold i Slesvig-Holsten og i forholdet til Kongeriget fra en anden synsvinkel end gennem de nationale konflikter.

Strik og gå

Alt, hvad der har med lange linjer og ubrudte tråde at gøre, er en lise for sindet og en kilde til visdom. Sproget, håndskriften, fortællingen, musikken, garnet, gangen. Og hvis man ikke mener, der er en sammenhæng, kan man læse den engelsk antropolog Tim Ingolds bog ”Lines” (2016). Hvis man har tid. Den er også lineær.