Samskabelse

Frivillig-konsulent: Stort potentiale i tættere samarbejde mellem sognekirker og kommuner

Fra konferencen "Fælles om" i Aarhus 2018. Når frivillige fra kirkerne og medarbejdere fra kommunen mødes, opstår der næsten af sig selv mange helt konkrete samarbejdsinitiativer. Foto: Lars Salomonsen

Fordomme om hinanden spænder ben for frugtbare samarbejder mellem kommuner og kirker på det sociale område. Der er ellers oplagte samarbejdsflader mellem kirkernes diakonale arbejde og kommunernes ønske om et tættere samarbejde med civilsamfundet

Mens der allerede er tradition for at samarbejde på kultur- og skoleområdet, er kirker og kommuners samarbejde om diakoni og frivilligt socialt arbejde stort set ukendt land. Det var en af konklusionerne i en stor undersøgelse, vi i Center for Frivilligt Socialt Arbejde lavede for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) i 2017.

Når frivillige fra kirkerne og medarbejdere fra kommunen mødes, opstår der næsten af sig selv mange helt konkrete samarbejdsinitiativer.

At den gode vilje er til stede både i kommunerne og blandt sognekirkerne, er der ingen tvivl om. Udfordringen er, at kommuner og kirker ikke altid har blik for, at de hver især er oplagte samarbejdspartnere i det frivillige, sociale arbejde. Det skyldes blandt andet, at fordomme om hinanden spænder ben for at tage den første kontakt.

Som opfølgning på rapporten udarbejdede Center for Frivilligt Socialt Arbejde en samarbejdsguide til kirker og kommuner, som kan bruges til at kickstarte samarbejdet. Vi har også holdt samarbejdsbørser flere steder i landet, fordi undersøgelsen klart viste, at der er grundlag for meget mere samarbejde, især når kommuner og kirker lærer hinanden at kende. Det handler for eksempel om kendskab: Hvad er det, kirkerne arbejder med lokalt – og hvad er det, kommunen er optaget af?

At mødet er det bedste startskud for et samarbejde, har vi set meget tydeligt på de samarbejdsbørser, vi har holdt rundt om i landet. Når frivillige fra kirkerne og medarbejdere fra kommunen mødes, opstår der næsten af sig selv mange helt konkrete samarbejdsinitiativer. Og derudover skaber mødet god energi og entusiasme, som er en vigtig forudsætning for at fortsætte dialogen og udvikle samarbejde inden for det frivillige sociale område.

Både vores undersøgelse og samarbejdsbørserne viser, at det nuværende samarbejde mellem kommuner og kirker på mange måder minder om samarbejdet mellem kommuner og de frivillige sociale foreninger for 15-20 år siden.

Både vores undersøgelse og samarbejdsbørserne viser, at det nuværende samarbejde mellem kommuner og kirker på mange måder minder om samarbejdet mellem kommuner og de frivillige sociale foreninger for 15-20 år siden. Også her var parterne lidt forbeholdne over for hinanden, indtil de mødtes og lærte hinanden at kende.

Sognekirker har unik position i kommuner

Vores seneste kommuneundersøgelse ("Tal om kommuner og frivillighed", 2017) viser, at alle kommuner i dag samarbejder med lokale foreninger og frivillige initiativer. Og nok så vigtigt, så udtrykker 90 procent af kommunerne stor tilfredshed med samarbejdet. Samtidig kan vi se af den foreningsundersøgelse, som vi offentliggør inden efterårsferien, at to ud af tre foreninger oplever, at samarbejdet med kommunen skaber værdi for foreningens brugere.

Foreninger og kommuner har brugt mange år på at nærme sig og forstå hinanden, og de erfaringer kan det gryende samarbejde mellem sognekirker og kommuner nyde godt af. Kommunernes ønske om at samarbejde mere med civilsamfundet på en række velfærdsområder betyder, at kommunerne i stigende omfang har ansat medarbejdere, der arbejder med frivillighed. I mange kommuner vil den første kontakt for kirker, der er nysgerrige på et samarbejde, være den kommunale frivilligkonsulent.

Sognekirkerne har en helt unik position i kommunerne, fordi de har en stærk lokal forankring og en bred berøringsflade, også i kommunens yderområder

Sognekirkerne har en helt unik position i kommunerne, fordi de har en stærk lokal forankring og en bred berøringsflade, også i kommunens yderområder. Vi så desuden i vores befolkningsundersøgelse "Tal om det frivillige Danmark", at det frivillige engagement indenfor netop det religiøse område er stigende. Det tilsammen gør kirkerne til interessante samarbejdspartnere for kommunen. Det handler med andre ord om at række en hånd ud og huske på, at det første møde er afgørende for at lære hinanden at kende og dermed nedbryde mange af de forestillinger, kirker og kommuner måske har om hinanden.

 

Mette Hjære er analysekonsulent ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde