I begyndelsen af 2023 er der valg i Fyens Stift for at finde biskop Tine Lindhardts afløser. Kirke.dk følger valget tæt med interviews og analyser samt tryktester kandidaternes holdninger til centrale emner i valgkampen. Læs alt om bispevalget på Fyn her

Den store valggrafik: Her har bispekandidaterne opbakning

Hvor i stiftet hører bispekandidaternes stillere hjemme? Hvor mange gejstlige og hvor mange lægfolk? Få overblik over stillerne bag de fire kandidater i det fynske bispevalg

Jørgen Samsing Bendixen, Dorthe Tofte-Hansen, John Pretzmark Pedersen Ramskov og Mads Davidsen er de fire kandidater til bispevalget i Fyens Stift. Tegning Grete Nielsen, gstregen.

Der kan gå et øjeblik, før indholdet kommer til syne.

Hvilke bispekandidater har flest præster som stillere? Hvem har flest mænd og kvinder? Hvilke sogne hører stillerne hjemme i?

437 forskellige menighedsrådsmedlemmer, præster og valgmenighedsmedlemmer er tirsdag blevet godkendt som stillere for de fire bispekandidater i Fyens Stift. 

Og i denne overbliksartikel giver Kirke.dk et det mest detaljerede og udpenslede billede af de fire kandidaters stillere. I det følgende kan man læse om deres fordeling på køn, på præster, provster og menighedsrådsmedlemmer samt på geografi.

En kandidat skal have mindst 75 og højst 150 stillere for at kunne stille op. Listerne over stillere er blevet valideret af valgbestyrelsen, som har sikret sig, at alle stillere er stemmeberettigede, og at ingen stiller for mere end én kandidat.

Der er 1446 stemmeberettigede i Fyens Stift. Der er i alt 437 stillere. 62 procent er kvinder og 38 procent er mænd. 

Sådan fordeler antallet af stillere sig:

 

 

 

 

 

 

 

Provsterne

Der er 10 provstier i Fyens Stift.

Ingen provster er stillere for Dorthe Tofte-Hansen, Jørgen Samsing Bendixen eller John Pretzmark Pedersen Ramskov.

Provster, der er stillere for Mads Davidsen:

  • Lone Wellner Jensen.